Slika
Dana 17.04.2019. godine Ministrica Vojinović upriličila je prijem za Debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predvođen vandrednom profesoricom Anitom Petrović a povodom osvajanja prvog mjesta na Prvom državnom univerzitetskom debatnom takmičenju. Navedeno takmičenje je održano u Mostaru...
Slika
Dana 10.04.2019. godine ministrica Slavena Vojinović je u prostorijama  Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona održala sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Delegaciju Vijeća mladih Tuzlanskog kantona su sačinjavali Kerim Grbić, predsjednik upravnog odbora, Adi Se...
Slika
Odjel za mlade Direkcije za demokratsko učešće Vijeća Evrope je dostavio informaciju da je otvoren proces podnošenja prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnju sa Evropskim omladinskim centrima u prvoj polovini 2020. godine. Ove aktivnosti se, za glavni dio, odnose na studijske sesije i „poseb...
Slika
Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović uručila je dana 19.10.2018. godine 31 odluku o subvencioniranju kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i potpisala ugovore sa 12 korisnika subvencija za nabavku računarske i druge opreme.Ministrica Vojinović ovom je ...
Slika
Konačnu listu korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima možete pogledati na linku u nastavku.
0 0