Slika
Rang listu korisnika sredstava sa pozicije Podrška mladima i Listu neblagovremenih, nepotpunih i neosnovanih prijava možete pogledati na linkovima u nastavku.
Slika
Odjel za mlade Vijeća Evrope je objavio poziv za iskazivanje interesa za podršku lokalnim i regionalnim nivoima vlasti u okviru implementacije „Enter!“ preporuke. Navedenu preporuku, koja se odnosi na pristup mladih ljudi iz nerazvijenih naselja socijalnim pravima, je usvojilo Vijeće Evrope u 2015. godini...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade  Tuzlanskog kantona je u četvrtak 19.07.2018. godine organizovalo Info dan odnosno prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini.   Cilj organizacije prezentacije bio je dodatno informi...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva zainteresirane filmske režisere da uzmu učešće na 1. Atinskom međunarodnom dječijem filmskom festivalu koji će se održati u Atini od 07. do 09. decembra 2018. godine. Festival je osnovan kao podrška širenju stvaralaštva inteligentnog filma za d...
Slika
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u četvrtak 19.07.2018. godine organizuje Info dan odnosno prezentaciju Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2018. godini.   Info dan će se održati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra T...
0 0