OBAVIJEST o produženju roka Javnog pozivaza sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu i produženju roka Javnog poziva za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

 

Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima za 2019. godinu

 

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

Utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

Vlada Tuzlanskog kantona je, na sjednici održanoj 03.06.2019. godine, donijela odluku kojim je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu u iznosu od 655.000,00 KM. Sredstva sa ove budžetske pozicije dodjeljivat će se, između ostalog, dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge po postupku javne nabavke koje provodi

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu

 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2018. godinu. Ukupno 452.808,00 KM će putem Javnog poziva biti dodijeljeno za dva programa: tekući transferi neprofitnim organizacijama u  iznosu od od 445.808,00 KM i subvencije javnim preduzećima u iznosu od 7.000,00 KM.

0 0