Informacije iz oblasti mladih

Javni poziv za obuku i certificiranje službenika za mlade

 

11.06.2018 12:57
Slika
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade obavještava institucije i organe vlasti, kao i druge zainteresirane subjekte na području Tuzlanskog kantona da je Institut za razvoj mladih KULT raspisao javni poziv za osnovnu obuku i certificiranje službenika/ca za mlade.

Za učešće se mogu prijaviti državni službenici/e koji rade s mladima na općinskom, gradskom ili kantonalnom nivou, kao i druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.
Obuka za svrhu ima da se polaznici/e osposobe za samostalno obavljanje poslova službenika/ca za mlade stjecanjem certifikata o znanju o politici prema mladima i radu s mladima, te da osobe koje u državnoj službi obnašaju ili imaju namjeru obnašati funkciju i poslove službenika/ca budu stručno osposobljene za rad s mladima uz posjedovanje stručnih kompetencija i certifikata neophodnih za obavljanje te pozicije u organu državne službe.
Rok za prijavu je 01. august 2018. godine, a više informacija može se pronaći na web stranici http://mladi.org/v2/bs/projekti/2/obuka-certificiranje-sluzbenici

0 0