Informacije iz oblasti mladih

Ministrica Slavena Vojinović sastala se sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona

 

10.04.2019 14:59
Slika
 

Dana 10.04.2019. godine ministrica Slavena Vojinović je u prostorijama  Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona održala sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Delegaciju Vijeća mladih Tuzlanskog kantona su sačinjavali Kerim Grbić, predsjednik upravnog odbora, Adi Selman, član upravnog odbora ispred Vijeća mladih Grada Tuzla te Asja Dizdarević, generalni sekretar.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je od svog osnivanja 01.01.2018. opredjeljeno da sistemski radi na poboljšanju položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. U tom kontekstu je održan sastanak sa Vijećem mladih Tuzlanskog kantona, koje je krovna organizacija mladih na području Tuzlanskog kantona i u čiji rad su uključena lokalna vijeća iz Gračanice, Gradačca, Lukavca, Teočaka, Čelića, Kladnja, Srebrenika i Tuzle. Povod za sastanak je održana redovna izvještajno-izborna skupština navedene organizacije, koja je bila prilika za sumiranje rezultata iz protekle godine, te predstavljanje planova za tekuću 2019. godinu. Predstavnici Vijeća mladih Tuzlanskog kantona su upoznali ministricu Vojinović sa svim aktivnostima koje provode, a naročito su istakli implementaciju projekta „Sve po zakonu – put ka zajednicama za mlade“, koji se provodi uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta. Također su istakli značaj aktivnosti koje ministarstvo sprovodi na izradi strategije za mlade Tuzlanskog kantona, koja bi trebala da na sveobuhvatan način pruži jasnu sliku stanja u kojem žive mladi, te posluži kao osnova za kreiranje omladinske politike u skladu sa utvrđenim potrebama.

0 0