Informacije iz oblasti mladih

Ministrica Vojinović upriličila prijem za debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli “Arguere”

 

17.04.2019 14:15
Slika
 

Dana 17.04.2019. godine Ministrica Vojinović upriličila je prijem za Debatni tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, predvođen vandrednom profesoricom Anitom Petrović a povodom osvajanja prvog mjesta na Prvom državnom univerzitetskom debatnom takmičenju. Navedeno takmičenje je održano u Mostaru, na Univerzitetu Džemal Bijedić u periodu od 12.-14.04.2019. godine.

Pobjednički tim su činili takmičari: Faris Hasanović, Jasmina Berbić, Lejla Karić i Šejla Zahirović, studenti treće (III) godine prvog (I) studijskog ciklusa, a ekipu su pripremali vanredna profesorica Anita Petrović, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja i mr. Ahmed Omerović, predmetni asistent. Uspjeh debatnog tima utoliko je značajniji zbog činjenice da je Faris Hasanović proglašen najboljim debatantom državnog takmičenja.

 

Ministrica Vojinović je čestitala predstavnicima Pravnog fakulteta na izvanrednom uspjehu, te je navela da su njihovi rezultati najbolja potvrda predanog i kontinuranog rada kako nastavnog osoblja, tako i studenata navedenog fakulteta. Također je istakla opredjeljenost  Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da promoviše i valorizuje uspjehe mladih ljudi u svim područjima njihovog djelovanja.

0 0