Informacije iz oblasti kulture

Objavljen Konkurs na temu: Naša baština-spoj prošlosti i budućnosti

 

19.06.2018 13:00
Slika
 

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirane subjekte na području Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola na temu „Naša baština-spoj prošlosti i budućnosti" i to za likovne, literalne radove, videa, fotografijei dokumentarističke radove. Navedena tema treba da usmjeri pažnju učenika na bogatstvo kulturno-historijske i prirodne baštine kraja i okoline u kojoj žive.

Krajnji rok za dostavljanje učeničkih radova je petak, 29. 06. 2018. godine. Radovi se dostavljaju na adresu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo.

Više informacija moguće je pronaći na web stranci Federalnog ministarstva kulture i sporta https://www.fmks.gov.ba/saopcenja-za-javnost/727-dani-europskog-naslijeda-2018-konkurs-za-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola

0 0