Novosti

Održan Info dan i prezentacija Eramus+ programa

 

28.01.2019 08:55
Slika
 
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona je dana 11.01.2019. godine u saradnji sa Udruženjem PRONI Centar za omladinski razvoj organizivalo info dan vezano za prezentaciju Eramus+ programa za predstavnike organizacija i udruženja mladih, sporta, kulture i ustanova srednjoškolskog obrazovanja, kao i drugih ministarstava. Navedeno udruženje je kontakt tačka za program Erasmus+ mladi za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj organizacije info dana je upoznavanje zainteresiranih subjekata sa osnovama Eramus+ programa te njegovim ciljevima i značajem, kao i jačanje kapaciteta predstavnika organizacija i udruženja mladih, sporta, kulture i ustanova srednjoškolskog obrazovanja za izradu projektnih aplikacija kako bi se stvorila osnova za privlačenje sredstava iz Eramus+ programa.

Navedenom događaju prisustvovala je i Ministrica za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Slavena Vojinović koja je ovom prilikom pozdravila učesnike te izrazila želju da iskustva koja steknu na ovom sastanku doprinesu što uspješnijem apliciranju i privlačenju sredstava iz Erasmus+ programa.

Na info danu su pored predstavnika resornog ministarstva prisustvovali i predstavnici Ministarstva privrede.

0 0