Novosti

Posjeta nekropoli sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša

 

26.10.2018 14:52
Slika
 

Dana 25. 10. 2018. godine stručni tim JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK na čelu sa ministricom Slavenom Vojinović te predstavnici općine Kladanj obišli smo nekropolu sa stećcima na lokalitetu Toliša ili Toluša. Navedena nekropola se do nedavno nalazi na površini koja je bila označena kao minirana površina.


Nekropola je evidentirana u Elaboratu “Kulturno-istorijsko i prirodno naslijeđe opštine Kladanj”, iz 1990. godine i tada je brojala 48 stećaka. Tokom rata 1992-1995. godine kroz ovu nekropolu iskopani su rovovi.

Radi daljeg istraživanja same nekropole kao i publikovanje iste istakli smo potrebu da se ovaj lokalitet što prije stavi kao prioritet za čišćenje od minsko-eksplozivnih sredstava.  U saradnji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite Tuzla i Općinom Kladanj obratili smo se BHMAC-u Regionalnog ureda u Tuzli te ih upoznali sa problemom.Tokom 2017. godine urađen je projekta deminiranja prostora gdje se nalaze stećci a već u augustu mjesecu 2018. godine izvršena je ceremonija primopredaje deminirane površine.


Tokom terenskog istraživanja i bilježenja trenutnog stanja stećaka utvrdili smo da je veliki broj stećaka oštećen, prevrnut i utonuo u zemlju. Izvršena su detaljna mjerenja svakog pojedinačnog stećka kao i evidentiranje broja stećaka, oblika i ukrasnih motiva. Predstoji nam izrada registracijskog obrzca za navedenu nekropolu kako bi ista bila uvrštena u Registar dobara kulturno-historijskog naslijeđa za općinu Kladanj. Cilj terenskog istraživanja jeste izrada projekta u svrhu zaštite ovog vrijednog srednjovijekovnog naslijeđa.

0 0