Kontakt

Kabinet ministra

035 369 352

035 369 437

mksm@tk.kim.ba

Sekretar ministarstva Edin Nišić

035 369 352

035 369 437

nedin@tk.kim.ba

Pomoćnik ministra za kulturu – Mirela Omerović

035 369 352

035 369 410;

omirela@tk.kim.ba

Stručni savjetnik za kulturu i informisanje – Selma Bešić Čerkezović

035 369 409

035 369 437

selmabc@tk.kim.ba

Stručni savjetnik za sport – Jasmin Bajrić

035 369 409

035 369 437

bjasmin@tk.kim.ba

Viši samostalni referent za ekonomsko-finansijske poslove

035 369 351

035 369 437

k.begzada@tk.kim.ba

Viši referent za administrativno-tehničke poslove i poslove arhive – Džana Ahmedić

035 369 440

035 369 437

adzana@tk.kim.ba

0 0